Elhunyt Dr. Szilárd János András emeritus professzor

2015. október 16-án elhunyt Dr. Szilárd János András emeritus professzor

1928. április 23-án, Tiszaföldváron született, édesapja példáját követve lett orvos.

1946-ban nyert felvételt a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Karára. Tanulmányait 1952-ben summa cum laude fejezte be. Harmadéves orvostanhallgató korától az egyetem Élettani Intézetében dolgozott demonstrátorként, majd 1952. augusztus 1-jén került az Ideg-Elmeklinikára. 1977. július 1-jétől (a Szeged Megyei Jogú Tanács Kórház Osztályvezetői főorvossága után) dolgozott a SZOTE Ideg- és Elmegyógyászati Klinikán, ahol 1993-ig tanszékvezető egyetemi tanárként tevékenykedett. 1978. szeptember 1-jétől 1984-ig az egyetem klinikai rektorhelyettese, 1986-tól 1991-ig a SZOTE rektora.

„Ellentmondásos gondolatoktól és tapasztalatoktól sem mentes időszak rektorának” mondta magát Dr. Szilárd János egyik interjújában. Rektori időszaka kiemelkedő eseménynek tartotta, hogy a szegedi orvosegyetem 1987-ben felvette Szent-Györgyi Albert nevét; továbbá azt, hogy a 410 ágyas Új Klinikai tömbnek a beüzemelése –benne az új 46 ágyas gyermek és ifjúsági neuropszichiátriai osztályé- 1989-ben elkezdődött.

Kandidátusi értekezését 1974-ben védte meg “Perinatalis tényezők hatása a gyermekkori neurosomaticus fejlődésre” címmel. Munkássága nagyrészt a pszichiátria és a gyermek-neuropszichiátria tárgykörét öleli fel. Érdeklődésének középpontjában a felnőtt- és ifjúságpszichiátria társadalmi vonatkozású kérdései, a pre- és perinatálisan veszélyeztetett újszülöttek későbbi fejlődése, valamint terápiás lehetőségei, a szenvedélybetegségek, az addiktológia, az igazságügyi pszichiátria és az orvosi etika kérdései álltak.

A Magyar Pszichiátria Társaság alapító főtitkára, későbbi elnöke, majd tiszteletbeli elnöke, a Magyar Addiktológiai Társaság korábbi társelnöke volt. 

A gyermek és ifjúságpszichiátria mindig kiemelt tudományos érdeklődési területe –szívügye- volt. Rendszeresen részt vett az MPT Gyermekpszichiátriai Szekció ülésein, a szakma hazai és külföldi kongresszusain. Beadványaival, állásfoglalásaival mindig kiállt a szakma önállóságának „felnőtté válásának” elismeréséért oktatási, betegellátási és szakmapolitikai területeken is.
Emlékét társaságunk tisztelettel megőrzi.

A Társaság vezetősége