ESCAP Közgyűlés és vezetőség választás – 2019 június 29.

Kiss Enikő beszámolója. Az Európai Gyermekpszichiátriai Társaság minden évben megtartja közgyűlését, idén egy nappal a bécsi kongresszus előtt, a kongresszus helyszínén.

Az egész napos megbeszélésre meghívják az ESCAP minden tagtársaság képviselőjét. Összesen 33 ország 34 egyesülete tartozik az ESCAP ernyője alá. A megbeszélésen én képviselhettem társaságunkat.

A közgyűlés délelőtti része a vezetőség új tagjainak megválasztásával telt. A vezetőség 10 tagú, melyből 5 tag mandátuma járt le, az ő helyükre választották meg az új tagokat. Az előzetesen beküldött jelentkezések motivációs levelet, önéletrajzot és az adott ország társaságának támogatását tartalmazták. A választás során minden jelölt 10 percben bemutatta magát, beszélt az európai társasággal kapcsolatos elképzeléseiről, irányultságáról. Ezután a jelenlévők kérdéseket tehettek fel a jelölteknek. A 9 jelölt meghallgatása után a képviselők szavaztak társaságuk taglétszámának arányában. Az új vezetőségi tagok: Anne Marie Raberg Cristensen (Dánia), Konstantinos Kotsis (Görögország), Joerg Fegert (Németország), Manon Hillegers (Hollandia) és Kiss Enikő (Magyarország). Az új és régebbi tagok bemutatkozása az ESCAP honlapján olvasható (https://www.escap.eu/).

A délutáni szekció során szavaztunk a 2025. évi ESCAP kongresszus helyszínéről, egyhangúan elfogadva az egyetlen pályázatot Strasbourgból. A 2021 kongresszus Maastrichtban, a 2023 Koppenhágában kerül megrendezésre. Ezt követően meghallgattuk az éves beszámolókat az elnök és a pénztáros részéről, illetve megtörtént az elnökség átadásának előkészítése is, melyre a kongresszus végén került sor. Az ESCAP új elnöke Dimitris Anagnostopoulos lett Görögországból.

Végül meghallgattuk a társaság 3 divíziójának beszámolóját. A klinikai csoport (clinical division) célja a gyermekpszichiátria és a szakmai munka támogatása és minőségének növelése. Vezetője, Jean-Philippe Raynaud elmondta, hogy egy európai guideline project-en gondolkodnak, mellyel kapcsolatban támogatást, de ellenvetést is kaptak a tagtársaságoktól. Jelenleg az egyes országokban érvényben lévő szakmai útmutatók összegyűjtése és listázása van folyamatban. A bécsi kongresszuson eset bemutató szimpóziumot szerveztek, ezt szeretnék a jövőben is folytatni. A politikai csoport (policy division), Fusun Cuhadaroglu vezetésével készített egy kérdőíves felmérést a tagországok között az érvényben lévő gyermek- és serdülő mentális egészséggel kapcsolatos szabályozásokról. Céljaik között szerepel olyan tagországok támogatása, melyekben nincs vagy nagyon alacsony szintű a szabályozás. Tervezik a gyermekek jogainak nemzetközi felmérését is. A kutatási és oktatási csoport (academic division) fő aktivitása a kongresszust megelőző időszakban a Research Academy előkészítése volt, mely a fiatal kutatók számára megrendezett 3. továbbképzés volt. A találkozón nemzetközileg elismert kutatók tartanak előadásokat, interaktív beszélgetéseket, a fiatalok pedig beszámolnak kutatási témájukról, részletesen átbeszélve azokat a szakemberekkel és egymással. A beszámolóban jövőbeli kutatási irányok is megfogalmazódtak, mint például a nem szuicid szándékú önsértés, valamint a diszruptív hangulat diszregulációs zavar. Johannes Hebebrand vezeti ezt a csoportot, s egyben ő a főszerkesztője az ESCAP szakmai folyóiratának, a European Child and Adolescent Psychiatry-nak is, melynek impakt faktora 2018-ban 3.74 volt.

A hosszú napot a következő kongresszusok szervezési feladatainak megbeszélésével zártuk.