Társaság céljai, tevékenysége

A korábban szakorvosokat tömörítő egyesület nyitni szeretne azon szakemberek felé, akik a gyermekekkel történő napi munka során folyamatosan együtt dolgoznak. A gyermekek és fiatalok mentális egészségének megőrzésében és gyógyításában a team-munka, a gyermek környezetében lévő segítő szakemberek összefogása, munkájuk koordinálása kiemelt fontosságú. A közös társaság létrehozásának egyik célja ennek az együttműködésnek az elősegítése. A különböző szakterületek jobb megismerésével, kapcsolatépítéssel, a gyermek problémáinak együttes végiggondolásával a segítő háló könnyebben kiépíthető, hatékonyabban működtethető.

A MAGYIPETT tagja lehet bármely magyarországi diplomával rendelkező magánszemély, aki a gyermekek és fiatalok mentális egészségének megőrzésében működik közre. Így többek között gyermek- és ifjúságpszichiáterek, gyermekorvosok, gyermek neurológusok, rezidens orvosok, pszichológusok, pszicho-pedagógusok, szociál-pedagógusok, gyógypedagógusok, pedagógusok, gyógytornászok, diplomás nővérek és védőnők.  A diplomával nem rendelkező segítő foglalkozású személyek illetve a külföldön dolgozó magyar szakemberek támogató tagként szintén részt vehetnek a Társaság munkájában.

Társaságunk fő tevékenysége  az évente megrendezésre kerülő kongresszus, mely változó főtémával, meghívott külföldi és magyar előadókkal, szabad előadásokkal és vitákkal igyekszik átfogó képet adni a terület munkájáról, sikerekről és nehézségekről. Mivel a társaság országos reprezentációjú, a kongresszust évente változó helyszínen tartjuk. Szeretnénk, ha a kongresszus résztvevői között minél több szakma képviseltetné magát, hogy valóban a gyermekpszichiátriai és a társszakmák párbeszéde alakulhasson ki. További információt a honlapon találhat.  A jövőben továbbképzések szervezését is tervezzük, melyeken a szakmai működéshez szükséges kredit pontok is megszerezhetőek.