2019. Február

Storch és mtsai: CY-BOCS 2 kifejlesztése és pszichometriai evaluációja.
https://www.jaacap.org/article/S0890-8567(18)31898-7/fulltext

Leijten és mtsai: Kulcselemek diszruptív viselkedéshez társuló szülőtréning során: meta-analizis.
https://www.jaacap.org/article/S0890-8567(18)31980-4/fulltext

Rees és mtsai: Az anyai prenatalis és posztnatalis szorongás hatása a gyermek érzelmi problémáira: szisztematikus összefoglaló.
https://link.springer.com/article/10.1007/s00787-018-1173-5

Jonsson és mtsai: 24 hetes csoportos szociális készség tréning hatása autizmus spektrum érintettségben.
https://link.springer.com/article/10.1007/s00787-018-1161-9